luni, 28 iunie 2010

Trebuie să încurajăm copiii să facă sport

Fosta mare campioană a României, Elisabeta Lipă spune: "Este normal să ne amintim din când în când de cei care au dus numele României pe cele mai înalte culmi. Trebuie să ne amintim de ei şi să fim modele pentru generaţia tânără, care nu prea se încumetă să facă sport. Dacă mă gândesc mai bine, lor nu le mai place nimic, nici sport nu vor, nici să înveţe. Menirea noastră este să nu-i lăsăm de capul lor şi să-i mobilizăm către sport şi către carte. La ora actuală, calculatorul le-a luat minţile tuturor copiilor, părinţii nu mai au timp de ei, astfel că avem mulţi copii bolnavi şi cu probleme".
În continuarea acţiunilor de încurajare a practicării sportului de către copii pe care le-a organizat doamna deputat Alina Gorghiu, Organizaţia cadrelor didactice-PNL Sector 5 va iniţia o campanie de strângere de donaţii de articole şi echipamente sportive. Acestea vor fi oferite copiilor  din sectorul 5 care iubesc sportul şi care provin din familii cu posibilităţi financiare reduse. Suntem conştienţi că de foarte multe ori dorinţa copiilor de a face sport nu este suficientă şi dorim să împlinim câte un vis campionilor de mâine.

duminică, 27 iunie 2010

Filiala PNL Sector 5 şi-a ales o nouă conducere

Astăzi, la Palatul Parlamentului, a avut loc Conferinţa Filialei PNL Sector 5  care a ales un nou Preşedinte în persoana domnului Cristian Olteanu, fost preşedinte interimar şi un nou Birou Politic Teritorial. Ne-au onorat cu prezenţa invitaţi de seamă precum Andrei Chiliman, Mihai Voicu, Dan Radu Ruşanu, Vlad Moisescu, Vlad Roşca, Dinu Zamfirescu. Au fost aleşi cei mai buni dintre cei buni. Să urăm succes noi echipe de conducere a PNL Sector 5 şi să dea Dumnezeu să îşi îndeplinească îndrăzneţele obiective pe care şi le-a propus. Felicitări, Cristi Olteanu! Felicitări, Alina Gorghiu!

vineri, 25 iunie 2010

Curtea Constituţională a anunţat că tăierea pensiilor este neconstituţională

Tăierea pensiilor nu este constituțională. Este o decizie corectă, dar este corectă tăierea salariilor?
Fără măsuri de reconstruire economică nu vom ieși din criza economică pentru că nu avem o economie care să ne scoată din acestă situație.
Îmi vine în minte o vorbă a francezilor: pas d'argent, pas d'intérêt. Productivitatea muncii bugetarilor va scădea, probabil cu mai mult de 25%.
Ca profesor trebuie mereu să te perfecționezi. Dar pentru ce? Pentru o reducere cu 25% a veniturilor.
Dacă întrebam pentru cine, răspunsul ar fi fost elevul și recunosc faptul că meseria de dascăl este obligatoriu legată de această capacitate de a te dărui copiilor.
Dar oare n-am ajuns la limita? Dacă suntem stresați permanent de ziua de mâine ne mai putem dărui elevilor?

sâmbătă, 19 iunie 2010

Duminică, 27 iunie 2010 are loc Conferinţa Filialei PNL Sector 5

Articolul 48 din Statutul PNL
(1)Conferinţa filialei judeţene/de sector, respectiv a municipiului Bucureşti, este compusă din:
     a)    membrii Delegaţiei Permanente Judeţene, respectiv membrii Delegaţiei Permanente  a fiecărei filiale de Sector al Municipiului Bucureşti;
     b)    delegaţii organizaţiilor locale, respectiv ai organizaţiilor de cartier ale sectoarelor Municipiului Bucureşti, conform unei norme de reprezentare stabilită de Birourile Politice Teritoriale.
(2)Norma de reprezentare se stabileşte în funcţie de numărul membrilor organizaţiilor locale precum şi în funcţie de rezultatele obţinute la ultimele alegeri locale, parlamentare, europene şi prezidenţiale.
Articolul 49
Conferinţa filialei teritoriale, respectiv a Municipiului Bucureşti se întruneşte o dată la doi ani şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea Biroului Politic Teritorial, respectiv a Consiliului de Coordonare al Municipiului Bucureşti, sau la cererea a mai mult de jumătate din numărul organizaţiilor locale, respectiv a mai mult de jumătate din filialele de sector, ori la decizia Biroului Politic Central.
Articolul 50
(1)Conferinţa filialei teritoriale are următoarele atribuţii de conducere:
     a)    hotărăşte măsurile de realizare a Programului şi a strategiei partidului la nivel teritorial;
     b)    aprobă şi susţine elaborarea şi participarea conducerii locale la proiectele şi programele de dezvoltare regională şi locală;
     c)    coordonează şi definitivează modalităţile de integrare a specialiştilor locali în proiectele şi programele aflate în lucru la nivel naţional;
     d)    alege preşedintele filialei teritoriale;
     e)    alege prin vot, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi, 5-9 vicepreşedinţi, 15-19 membri şi 9 membrii supleanţi ai Biroului Politic Teritorial;
     f)    alege prin vot, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi, 5 judecători ai Consiliului Teritorial de Arbitraj. Preşedintele Consiliului Teritorial de Arbitraj este ales de cei 5 judecători prin vot secret;
     g)    alege prin vot, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi, 3 membri ai Comisiei Teritoriale de Cenzori. Preşedintele Comisiei Teritoriale de Cenzori este ales de cei 3 membri prin vot secret;
     h)    dezbate raportul Comisiei de Cenzori şi acordă descărcare pentru execuţia bugetară;
     i)    analizează activitatea organelor de conducere pe care le-au ales şi a reprezentanţilor numiţi sau aleşi în administraţia publică locală şi dispune măsurile necesare pentru o mai bună reprezentare politică;
     j)    evaluează activitatea reprezentanţilor săi în Parlament şi asigură modalităţile de susţinere a intereselor locale.
(2)Conferinţa Municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii:
     a)    alege preşedintele, vicepreşedinţii  şi secretarul coordonator ai Consiliului de Coordonare;
     b)    hotărăşte măsurile de realizare a Programului şi a strategiei partidului la nivelul  Municipiului Bucureşti;
     c)    aprobă şi susţine elaborarea şi participarea conducerii locale la proiectele şi programele de dezvoltare pentru Municipiul Bucureşti;
     d)    analizează activitatea organelor de conducere pe care le-a ales şi a reprezentanţilor numiţi sau aleşi în administraţia locală şi dispune măsurile necesare pentru o mai bună reprezentare politică;
     e)    analizează activitatea reprezentanţilor în Parlament şi asigură modalităţile de susţinere a intereselor Municipiului Bucureşti.

joi, 17 iunie 2010

Noua structură a învăţământului preuniversitar

Comisia de Învăţământ a Senatului a stabilit astăzi structura învăţământului preuniversitar. Aceasta arată astfel:

5-6 ani - Grupa pregătitoare obligatorie- la grădiniţă

Şcoala Primară (4 ani)
6-7 ani - clasa I
7-8 ani -  clasa a II
8-9 ani -  clasa a III
9-10 ani - clasa a IV

Gimnaziu (5 ani)
10-11 ani - clasa a V
11-12 ani - clasa a VI
12-13 ani - clasa a VII
13-14 ani - clasa a VIII
14-15 ani - clasa a IX

Liceu (4 ani din care 2 obligatorii)
15-16 ani - clasa a X
16-17 ani - clasa a XI
Aici se incheie învăţământul obligatoriu
17-18 ani - clasa a XII
18-19 ani - clasa a XIII

miercuri, 16 iunie 2010

Marţi avem şedinţă

Marţi, 22 iunie 2010, la ora 18,00 la sediul Filialei PNL Sector 5 din Bd. Naţiunilor Unite va avea loc şedinţa organizaţiei noastre de cadre didactice. Tema pe care o vom supune dezbaterii este Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. Doresc ca în urma analizei critice a prevederilor acestuia, să putem face propuneri de modificare a acestuia. Dacă domnul Funeriu poate să facă modificări de fiecare dată când doreşte, de ce nu am putea face şi noi propuneri pertinente de modificare a acelor prevederi ale ROFUIP care sunt depăşite sau care nu se pot aplica. 
Vom discuta şi despre Conferinţa Filialei PNL Sector 5 care va avea loc pe 27 iunie 2010. Totodată vom face analiza implicării membrilor organizaţiei noastre în organizarea şi buna desfăşurare a Marşului bicicliştilor, acţiune  care va avea loc sâmbătă, 19 iunie.
Vă rog să participaţi în număr cât mai mare.

vineri, 11 iunie 2010

ORDIN cu privire la structura anului şcolar 2010 – 2011

În temeiul Legii învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 81/2010, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,

MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
emite prezentul ordin:

Art.1 (1) Anul şcolar 2010-2011 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se stabileşte:
a) Pentru clasa a IX-a de liceu - filiera tehnologică, învăţământ de zi, durata cursurilor este de 39 de săptămâni, din care 36 săptămâni de cursuri şi 3 săptâmâni de stagii de pregătire practică, în conformitate cu prevederile planurilor-cadru.
 Pentru clasa a XI-a - anul de completare şi pentru învăţământul special - clasele a IX-a - a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 183 de zile.
c) Pentru clasa a XI-a de liceu – filiera tehnologică, ruta directă de calificare şi pentru clasa a XII-a de liceu - filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare, durata cursurilor este, în funcţie de prevederile planurilor-cadru, de 37 de săptămâni, însumând 182 de zile lucrătoare, respectiv de 38 de săptămâni, însumând 187 de zile lucrătoare.
d) Pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile de învăţământ în vigoare.

Art.2 Anul şcolar 2010-2011 începe pe data de 1 septembrie 2010, se încheie pe data de 31 august 2011 şi se structurează pe două semestre, după cum urmează:

Semestrul I

Cursuri – luni, 13 septembrie 2010 – marți, 21 decembrie 2010.
În perioada 1 - 7 noiembrie 2010, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.
Vacanţă – miercuri, 22 decembrie 2010 – marți, 4 ianuarie 2011
Cursuri – miercuri, 5 ianuarie 2011 – vineri, 28 ianuarie 2011

Vacanţă intersemestrială – sâmbătă, 29 ianuarie 2011 – duminică, 6 februarie 2011

Semestrul al II-lea

Cursuri – luni, 7 februarie 2011 –vineri, 15 aprilie 2011
Vacanţă – sâmbătă, 16 aprilie 2011 – luni, 25 aprilie 2011
Cursuri - marți, 26 aprilie 2011 – vineri, 17 iunie 2011

Vacanţa de vară – sâmbătă, 18 iunie 2011– duminică, 11 septembrie 2011


Art.3 În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.

Art.4 (1) Tezele de pe semestrul I al anului şcolar 2010-2011 se susţin, de regulă, până la data de 17 decembrie 2010.
(2) Tezele de pe semestrul al II-lea al anului şcolar 2010-2011 se susţin, de regulă, până la data de 20 mai 2011.

Art.5 (1) În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele şcolare pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin prezentul ordin.
(2) Aprobarea modificării structurii anului şcolar, menţionată la alin. (1), se acordă în condiţiile asigurării numărului de zile de cursuri stabilit la Art. 1, precum şi a posibilităţii ca toţi elevii să participe, fără restricţii, la examenele de bacalaureat şi de absolvire.

Art.6 Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare a competenţelor profesionale, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Art.7 Secretariatul de Stat pentru Învăţământul Preuniversitar, Secretariatul de Stat pentru Învăţământul în Limbile Minorităților, Direcţia Generală Educaţie şi Învățare pe Tot Parcursul Vieții, Direcţia Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor, Relaţia cu Parlamentul şi Sindicatele, Direcţia Generală Management, Resurse Umane și Rețea Școlară, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art.8 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


MINISTRU,

Daniel Petru Funeriu

marți, 8 iunie 2010

SCRISOARE DESCHISĂ ADRESATĂ MINISTRULUI EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI, DOMNUL DANIEL FUNERIU

Stimate domn,
Cu sprijinul nostru, al multor dascăli din şcolile şi universităţile româneşti, aţi preluat mandatul de ministru în momente extrem de dificile pentru sistem şi oamenii care-l deservesc.
Moment dificil, dar total nefericit. Invoc sprijinul nostru, întrucât eu, şi ca mine, zeci de mii de dascăli am făcut campanie pentru partidul din care amândoi facem parte, promovând principii, idei, deziderate. Ca să fiu corect cu dumneavoastră (deşi dumneavoastră nu dovediţi a fi corect cu sistemul educaţional din România), n-am avut speranţe că veţi face lucruri ieşite din comun. Pentru că nici nu ştiţi, nici nu puteţi. Pentru că afişaţi un voluntarism vecin cu inconştienţa, pentru că acţionaţi ca fiind dominat de solipsism, pentru că fetişizaţi modele şi experimentaţi idoli, pentru că gestionaţi în cele mai proaste moduri o criză cronicizată.
Deşi am văzut o sumedenie de cv-uri fabricate, aureolate şi supradimensionate – în care lucrurile şi faptele „de nimic” sunt ridicate la rang de esenţă a carierei, vă spun că, iniţial, am considerat că ruta profesională „fulminantă” pe care o etalaţi mi-a dat un dram de speranţă în privinţa unei relative schimbări. În fond, faptele dovedesc şi în ceea ce vă priveşte că tinereţea nu este o virtute.
Stilul persiflant, supraetalarea propriei persoane, inflexibilitatea repetată etc., nu pot masca superficialitatea, lipsa autorităţii epistemice, activismul partinic, dispreţul faţă de oameni.

Stimate domn,
Constatând ignoranţa şi clientelismul de partid la foştii miniştri precum Andronescu, Athanasiu, Admoniţei, din nou Andronescu (ce fatalitate! repetabilul A), am luat atitudine şi am nuanţat, pentru fiecare caz în parte, de ce trebuie să plece. Aţi devenit „locatarul” biroului ministerial în care au lucrat Haret, Maiorescu, Maior, Marga,Miclea! Dar v-aţi umplut de ridicol şi penibil.
Pentru că prin tot ce faceţi dovediţi incompetenţă, ignoranţă, rea-voinţă, nepricepere, infatuare şi lipsă de coerenţă, pentru că gestionaţi într-un stil inimaginabil de defastuos educaţia din România asigurând revenirea forţelor politice obscure şi antireformiste la putere, pentru că aţi anihilat şi ultima brumă de demnitate a dascălilor din România, vă sfătuiesc să părăsiţi scaunul ministerial. Iar solicitarea mea este legitimă întrucât, spre deosebire de mulţi, am obraz în faţa oamenilor pe care i-am îndemnat la votul „salvator”.

Stimate domn,
Dacă aveţi capacitatea şi iscusinţa unei introspecţii, vă enumăr doar 10 motive pentru care v-aţi umplut de ridicol, devenind penibil în faţa oamenilor ce vă privesc cu „ochii minţii” şi nu prin ochelarii de activişti. Aşadar, sunteţi ridicol şi penibil, întrucât:
1. Aţi iniţiat un proiect de lege aberant, incoerent din punct de vedere logico-juridic, care abundă în formule pur declarative, copiind – în multe situaţii, prevederi desuete din legislaţia anilor 1995/1997; n-aţi acceptat amendamente, aţi mimat dialogul. V-aţi comportat doar caactivist – robot, punând în dificultate pe ministrul Miclea, Omul care v-a apărat chiar şi în situaţia în care i-aţi bagatelizat proiectul;
2. Aţi afirmat în nenumărate rânduri – ultima dată la o întâlnire la B1TV, că aveţi „misiunea de a …”. Realizând o serie de studii privitoare la legitimitate, la personaje ce şi-au asumat misii (precum vă consideraţi!), vă sugerez să meditaţi la Hitler, Stalin, Ceauşescu, Castro şi o întreagă garnitură de misionari care, precum dvs, au considerat că ei, doar ei sunt putătorii misterului imanent legităţilor istorice; că ei devin panaceul binelui universal… Şi alte asemenea idei manipulatorii, expresie a vicleniei istoriei;
3. Aţi făcut din examenul de bacalaureat o mascaradă naţională;
4. Vă consideraţi deasupra legii, anunţând public că, prin ordin de ministru, veţi asigura intrarea în universităţi, chiar şi a tinerilor ce nu susţin bacalaureatul (legea, stimate domn, introduce această prevedere imperativă!);
5. Aţi asigurat înflorirea clientelei de partid – criteriu unic de promovare în minister şi inspectoratele şcolare, înlocuind – vai, în câte situaţii! – nepricepuţii lor cu anonimii dvs;
6. V-aţi făcut de râs în faţa naţiunii când, în conferinţă de presă, precum un elev submediocru, reproduceaţi, în matrice robot, ceea ce vă „sufla” Oana Badea (de altfel, nişte banalităţi);
7. V-aţi adresat Parlamentului, în întâmpinarea moţiunii simple ce vă viza, criticând (pe bună dreptate), agramatismul din textul moţiunii,dar, chiar discursul pe care l-aţi rostit (virulent şi agitator), abunda de agramatisme şi erori grave în ale gramaticii limbii române;
8. V-aţi exprimat – tot pe un post de televiziune -, într-o dispută cu A. Athanasiu (vai, cât de lamentabil aţi putut fi!) că sunteţi un om puternic pentru că vă sprijiniţi pe două femei puternice: Oana Badea şi Melania Vergu! Ce-i drept, cele două reprezintă chintesenţa inteligenţei româneşti azi” Pentru cine? Pentru dumneavoastră!
9. Aţi reuşit ca în doar câteva luni să faceţi ca, dascăli consacraţi, să trăiască repetate sentimente de jenă pentru că sunt reprezentaţi de un asemenea ministru;
10. Sunteţi răspunzător direct de conflictul de interese în privinţaconsilierului personal al ministrului (scandalul la zi). Stilul pe care-l propuneţi spre rezolvarea acestui conflict de interese este la fel defraudulos precum procedurile puse la cale spre calificarea proiectului Vergu. Cele 15 zile propuse spre a … alege între … explică succint şi exact care vă este misiunea.

Aici vă adresez o întrebare: Între un post de consilier personal al ministrului şi 4 milioane de euro, ce alegeţi?
Şi pentru că răspunsul vi-l intuiesc, întreb pe cei ce v-au învestit: După ce Daniel Funeriu va urma iarăşi mirajul unei misiuni prin Franţa, Germania, Japonia etc., cine răspunde pentru dezastrul pe care-l lasă?
Faţă de toate acestea, la care se adaugă nenumărate alte cauze, vă cer un gest de demnitate: demisia. Ar fi onorabil în primul rând pentru educaţia din România.Târgu – Jiu 02.06.2010Cu regret,
Prof.univ.dr. Adrian GORUN

joi, 3 iunie 2010

Haosul Educaţiei

Se vrea schimbare de dragul schimbării sau se dorește să nu mai existe învățământ?
Acum o săptămână am aflat situația unei colege, profesoară de psihologie, care după ce a dat inspecțiile pentru gradul didactic II a aflat că acestea nu sunt valabile.
De ce? Pentru că între timp metodologia s-a modificat.
Nu mai sunt acceptate inspecțiile la orele pe care le are la clasă la cultură civică. Trebuie să meargă la un liceu ca să susțină inspecții pe specialitatea de pe diploma de licență, adică la psihologie.
Dar de ce inspecțiile deja efectuate în baza vechii metodologii nu rămân valabile?