marți, 21 septembrie 2010

La mulţi ani, Crin Antonescu!

Astăzi, Crin Antonescu împlineşte 51 de ani. Din tot sufletul, îi dorim sănătate şi să aibă puterea de a rezista tuturor încercărilor. Avem încredere că P.N.L. şi Crin Antonescu vor reuşi să redea românilor speranţa într-o viaţă mai bună. La mulţi ani, Crin!

vineri, 17 septembrie 2010

Comunicat de presă al FSLI

Noua lege unică de salarizare în sistemul bugetar taie, din nou, veniturile profesorilor şi va crea confuzie în momentul aplicării


1. Cadrele didactice din mediul rural vor primi în 2011 venituri reduse cu până la 60 la sută. Potrivit noii legi de salarizare în sistemul bugetar, care se va aplica din 2011, sporul de rural a fost diminuat de la 5-80% din salariu (cât era prevăzut în Legea privind statutul personalului didactic), la 5-20% din salariu. Dacă în 2010 diferenţa procentuală a fost acoperită prin sume compensatorii, în 2011 această prevedere a fost eliminată. În consecinţă, cadrelor didactice care primeau spor de rural de peste 20% din salariu, nu li se mai acorda plăţi compensatorii. Reamintim Guvernului că acest spor se acordă pentru a atrage personal calificat în mediul rural.

2. În proiectul de lege privind aplicarea în anul 2011 a Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, apar în acelaşi articol prevederi care se contrazic. Potrivit Art. 2.,a), în 2011, salariul de bază se calculează prin înmulţirea valorii coeficientului 1 (640 de lei) cu valoarea coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi pentru fiecare funcţie din sistemul public. La acelaşi articol literele c) şi d) salariul de bază din 2011 este egal cu cel aplicat la data de 31 decembrie 2010, respectiv cel diminuat cu 25 la sută. În concluzie, în ciuda negocierilor purtate până acum cu reprezentanţii Guvernului şi a calculelor făcute, nici anul viitor Executivul nu va fi în stare să aplice legea unică de salarizare în sistemul bugetar. Salariile de bază, care se vor aplica, vor fi tot cele reduse cu 25 la sută, dar la care se adaugă un coeficient de corecţie. Valoarea acestui coeficient nu va putea acoperi suma redusă din salariu. De exemplu:


Profesor, grad I, vechime 25-30 de ani

Salariul de bază

-2010 înainte de tăierea de 25%: 2.365 lei

- 2010 după reducerea de 25% : 1.774 lei

- 2011, varianta : 640 lei x 3,79(coeficientul de ierarhizare): 2.427 lei

- 2011, varianta care se va aplica : salariul din decembrie 2010 x tranşa de corecţie : 1.916 lei


3. Legea unică de salarizare în sistemul bugetar plasează, din nou, cadrele didactice în partea inferioară a grilei de salarizare. Coeficientul maxim de salarizare acordat în învăţământul preuniversitar este cel al unui profesor de grad I, cu 40 de ani vechime, respectiv 4,4. Potrivit grilei unice de salarizare, un astfel de profesor, este inferior unui secretar din primăria unei comune, cu cel mult trei mii de locuitori, sau unui şef birou din aceeaşi instituţie, cărora le revine un coeficient de salarizare de 5,23. Nu contestăm pregătirea profesională a acestor angajaţi şi nici importanţa şi responsabilitatea funcţiei pe care o au, dar atragem atenţia Guvernului că este inadmisibil ca oamenii valoroşi, cu experienţă de zeci de ani în învăţământ, să fie încadraţi în partea inferioară a grilei de salarizare. Totodată, reamintim Guvernului că învăţământul nu poate deveni un mediu atractiv pentru tineri, în condiţiile în care un profesor debutant este încadrat cu un coeficient de salarizare de doar 1,9.

F.S.L.I. solicită ministrului Muncii şi ministrului de Finanţe să reia cu responsabilitate negocierile pe legea unică de salarizare, să corecteze greşelile care apar în acest text de lege, să acorde sume compensatorii şi în 2011, pentru diminuarea sporului de rural şi să modifice grila unică de salarizare pentru personalul didactic, prin acordarea unor coeficienţi de ierarhizare mai mari.

luni, 13 septembrie 2010

SCRISOARE DESCHISĂ ADRESATĂ DE CRIN ANTONESCU PĂRINȚILOR ȘI PROFESORILOR CU OCAZIA DESCHIDERII ANULUI ȘCOLAR 2010/2011

Începem, astăzi, cel mai greu an şcolar din ultimele două decenii. Va fi un an şcolar marcat de nevoi sub loviturile crizei, uneori, de revoltă, alteori de neîncredere. Mulţi dintre noi nu vor găsi, probabil, resursele de care au nevoie pentru a le asigura copiilor lor standardele de educaţie pe care le doresc. Mulţi dintre dascăli, care vor să dea viitorului societăţii tot ce au mai bun, vor manifesta o revoltă justificată faţă de un stat care, astăzi, îi tratează ca pe nişte paraziţi ori ca pe nişte duşmani. Mulţi dinte noi îşi vor pierde, poate, şi bruma de încredere pe care o mai au în şcoala românească.
În dubla mea calitate, de părinte şi de cadru didactic, înţeleg pefect şi greutăţile, şi revolta, şi neîncrederea. Dar, tot în dubla mea calitate, de părinte şi de cadru didactic, ştiu că principala noastră datorie este, astăzi, aceea de a apăra viitorul copiilor noştri în faţa atacurilor furibunde ale unui stat anexat de actuala guvernare şi pus la dispoziţia clientelei politice a acesteia. Un stat care, în loc de şcoli noi sau renovate, le oferă copiilor noştri stadioane cu nocturnă în sate cu drumuri de pământ, sau patinoare inutile, la preţuri umflate de 10 ori. Un stat ai cărui conducători vremelnici îi mint în campania electorală pe profesori şi pe învăţători că le măresc salariile cu 50%, pentru a le reduce apoi, cu un sfert, sub pretextul crizei, doar pentru a nu diminua punga destinată „băieţilor deştepţi” care constuiesc stadioane cu nocturnă în sate cu drumuri de pământ şi patinoare inutile, la preţuri umflate de 10 ori. Un stat ai cărui conducători vremelnici promovează cu obstinaţie dispreţul faţă de şcoală.
Fiecare dintre noi, părinte sau profesor, trebuie să-şi facă datoria faţă de copiii noştri. Ca părinţi, trebuie să-i învăţăm că reușita, în viaţă, este condiţionată de educaţie şi de muncă. Să le spunem că, deşi astăzi se află la putere şi defilează pe toate televizoarele, impostura agresivă, tupeul şi hoţia au picioare scurte. Că, în România viitorului, locul de muncă sau postul de conducere se vor obţine prin competenţă, capacitate de muncă, și nu prin calitatea de „copilul lui tata”, nici prin vorbe goale, ori prin spinări îndoite, chiar dacă, astăzi, îi vedem pe practicanții acestora la Palatul Cotroceni sau la Palatul Victoria. Ca părinţi, trebuie, de asemenea, să le spunem copiilor noştri că dascălii lor sunt, cei mai mulţi, oameni pregătiţi, de la care au ce învăţa, şi nu terorişti care atentează la bugetul de stat, ori trântori plătiţi degeaba.
Ca profesori, avem obligaţia să facem tot ceea ce este omeneşte posibil pentru a respinge atacul statului clientelar, fără a pune în pericol actul educaţional de care trebuie să beneficieze copiii noştri. Ştiu că vă este greu să trăiţi decent în aceste condiţii, ştiu că vă simţiţi insultaţi şi batjocuriţi, dar mai ştiu şi că reprezentaţi tot ceea ce are mai bun România în materie de valoare intelectuală şi morală. În virtutea acestei realităţi, îmi permit să faca apel la raţiunea şi la bunul-simţ care caracterizează corpul cadrelor didactice: încercaţi să vă exprimaţi revolta gândindu-vă la nevoile copiilor noştri şi la viitorul societăţii româneşti.
De asemenea, ca părinţi şi profesori, trebuie să fim conştienţi de o realitate despre care, politicienii care au anexat statul, în frunte cu şeful temporar al acestuia, răcnesc în fiecare campanie electorală, dar de care, în fapt, nu le pasă: resursa cea mai importantă a unei societăţi este resursa intelectuală, produsă şi formată în actul educaţional. Datoriile de zeci de miliarde de euro, pe care actualii guvernanţi le-au pus în cârca copiilor noştri, nu vor putea fi plătite de naţiunea de chelneri sau de tinichigii, visată de şeful statului clientelar, ci de o naţiune care produce, în primul rând, valoare intelectuală. Iar această valoare este produsă încă de pe acum, de efortul nostru comun, al părinţilor şi al profesorilor. De aceea, vă chem, în dubla mea calitate, de părinte şi de profesor, ca, în acest an şcolar, să rezistăm împreună în faţa atacului statului clientelar şi să apărăm viitorul copiilor noştri şi al societăţii româneşti!

CRIN ANTONESCU,
Preşedintele Partidului Naţional Liberal,
Părinte şi profesor

joi, 9 septembrie 2010

Ordinul 4714/23.08.2010 a creat haos în unităţile de învăţământ

Secretarul general al Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, Liviu Marian Pop, susţine că ordinul 4714/23.08.2010, prin care este aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar a creat haos în unităţile de învăţământ.
Potrivit acestui ordin, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ este format dintr-un număr impar de 7 - 11 membri. Structura minimă a consiliului cuprinde următorii membri: directorul unităţii de învăţământ, doi reprezentanţi ai cadrelor didactice, aleşi din consiliul profesoral, contabilul/contabilul şef al unităţii de învăţământ, un reprezentant al consiliului local, un reprezentant al primarului şi un reprezentant al asociaţiei de părinţi. Liviu Marian Pop este de părere că acest ordin a fost emis cu încălcarea art. 145 din Legea învăţământului nr. 84/1995. "Ordinul exclude reprezentantul agenţilor economici  din structura obligatorie a consiliului de administraţie, deşi legea nu permite o asemenea posibilitate, incluzând însă contabilul sau contabilul şef al unităţii de învăţământ, funcţie care nu apare şi în prevederile Legii învăţământului", a declarat secretarul general al Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ.
Sindicaliştii atrag atenţia că funcţia de contabil/contabil şef a fost înlocuită cu cea de administrator financiar încă din anul 2004. În consecinţă, ordinul face referire la o funcţie inexistentă în unităţile de învăţământ preuniversitar.
FSLI solicită ministrului Educaţiei revocarea sau anularea Ordinului 4714, care nu respectă Legea învăţământului. 
Sursa: www. adevarul.ro
Noile Consilii de Administraţie au fost constituite conform prevederilor Ordinului nr. 4714, dar, culmea!, acesta nu a fost publicat în Monitorul Oficial. În liceul unde sunt lider de sindicat avem mâine şedinţa Consiliului de Administraţie, dar dacă Ordinul nu este publicat în Monitorul Oficial, toate hotărârile C.A. sunt ilegale.