marți, 27 noiembrie 2012

Şcoala pentru părinţi        Având în vedere studiile recente care demonstrează interesul din ce în ce mai scăzut al părinţilor faţă de comunicarea cu reprezentanţii şcolii, MECTS propune înfiinţarea unei şcoli pentru părinţi. Doar unul din cinci părinţi se interesează de rezultatele la învăţătură ale copiilor o dată pe lună. Acest fapt împiedică menţinerea unei relaţii de colaborare între actorii implicaţi în actul educaţional: elevi-profesori-părinţi.
      Pe de o parte, părinţii acuză sistemul de învăţământ pentru nereuşita copiilor. De cealaltă parte, profesorii sunt de părere că una dintre cauzele absenteismului, abandonului şcolar şi rezultatelor slabe la examenele naţionale, o reprezintă  neimplicarea părinţilor în actul educaţional.
Ministrul Educaţiei Ecaterina Andronescu, a precizat la randul domniei sale că lipsa de interes a unora sau faptul că sunt prea ocupaţi cu munca lor, duce la rezultate slabe în activitatea elevilor. De aceea, în numele instituţiei pe care o reprezintă, Ecaterina Andronescu propune înfiinţarea unei şcoli pentru părinţi. În opinia Ministrului Educaţiei, o astfel de instituţie ar eficientiza colaborarea între beneficiarii actului educaţional, reprezentanţii acestora şi personalul didactic. Pe fondul unor evenimente recente regretabile din punctul de vedere al implicării părinţilor în activitatea desfăşurată în incinta unităţilor şcolare, o astfel de măsură ar viza preîntâmpinarea unor probleme grave în parcursul educativ al elevilor.