joi, 22 ianuarie 2015

EDUCAȚIA –UN DOMENIU PRIORITAR ÎN MANDATUL LUI KLAUS IOHANNIS


Pentru mine,  educaţia trebuie să fie obligatoriu între priorităţile naţionale şi asta nu din motivul aparent evident fiindcă sunt dascăl, ci pentru că aşa se cade într-o ţară care vrea să îşi construiască un viitor bun. Acest lucru îl voi repeta până când educaţia va deveni realmente – nu declarativ - o prioritate naţională în România…Eu ştiu că preşedintele nu are nicio atribuţie executivă în acest sens, dar preşedintele poate să ducă această tematică în spaţiul public, într-o discuţie foarte amplă care să ne arate unde stăm şi unde vrem să ajungem

Din patru în patru ani sau mai des, auzim că „învățământul este prioritatea noastră”  sau că “învățământul e prioritate națională”, vorbe spuse de fiecare guvern înscăunat și uitate apoi 4 ani în sertarele birourilor. În realitate, guvernările anterioare nu au avut curajul și răbdarea să  facă modificări ample, care să dea rezultate pe termen lung. S-au preferat  schimbările conjuncturale, iar masurile luate până în  prezent, de  toate guvernele, au indus așteptări nerealiste și au făcut din sistemul de educație un sistem total depășit, într-o continuă tranziție.

În această perioadă, Comisia pentru  Educație și Cercetare a PNL și-a stabilit obiectivele și prioritățile.

Obiectivele comisiei sunt următoarele:

·         Stabilirea priorităților și a direcțiilor strategice pentru Educație ale PNL;
·  Elaborarea de propuneri de acte normative, care să susțină și să conducă la implementarea viziunii și politicilor liberale în domeniul Educației;
·    Asigurarea de asistență de specialitate, în domeniul de competență, pentru aleșii locali, parlamentari, presedinți de filială, structuri PNL centrale și locale;
·  Atragerea de specialiști din domeniul educațional către PNL (fie ca membri, fie ca simpatizanți) prin activitățile pe care comisia le va desfășura: workshopuri, seminarii, conferințe în cadrul cărora vor fi promovate valorile liberale, activitatea politică de susținere a domeniului, diseminarea doctrinei liberale;
·     Poziționarea ca principal nod de comunicare al PNL în relația cu profesorii, elevii, părinții acestora, organizațiile și fundațiile ce activează în domeniul educațional;
·    Propunerea de solutii de finantare externă prin care să fie implementate proiecte menite a rezolva probleme specifice  domeniului educațional și care nu pot fi susținute de bugetul de stat

joi, 15 ianuarie 2015

Noul Regulament de Organizare si Functionare al Institutiilor de Invatamant Preuniversitar


In Monitorul Oficial nr. 23 bis,din data de 13 ianuarie 2015, a fost publicat noul Regulament de Organizare si Functionare al Institutiilor de Invatamant Preuniversitar (ROFUIP)
Imediat dupa publicare, documentul a fost contestat de liderii elevilor, acestia evidentiind neconcordanta dintre noul ROFUIP si alte acte legislative precum: Declaratia Drepturilor Omului, Constitutia Romaniei si Legea Educatiei Nationale.
La randul ei, Comisia de Educatie a PNL Sector 5 atrage atentia asupra unor contradictii dintre doua din numeroasele articole ale noului ROFUIP. Astfel, in Secţiunea 3  - Recompense şi sancţiuni ale beneficiarilor primari ai educaţiei, in articolul 162 este prevazut faptul ca abaterile se sanctioneaza cu recompensele de la art 143.
       “ Art. 162. -   (1) Elevii care se fac vinovaţi de sustragerea/deteriorarea/distrugerea bunurilor unităţii de învăţământ sunt obligaţi, personal sau prin părinţii, tutorii sau susţinătorii legali să acopere, în temeiul răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie sau al răspunderii pentru fapta minorului, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate/sustrase. 
   (2) În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii clase/claselor. 
   (3) În cazul deteriorării/distrugerii manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei/modulului, anului de studiu şi tipului de manual. În caz contrar, elevii vor achita de cinci ori contravaloarea manualelor respective. 
   (4) Pentru faptele prevăzute la alin. (1) şi (3), elevii pot fi sancţionaţi, în conformitate cu dispoziţiile Art. 143 din prezentul regulament.  
         Art. 143. -   Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin comportament exemplar pot primi următoarele recompense
   a) evidenţiere în faţa colegilor clasei; 
   b) evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa consiliului profesoral; 
   c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, în care se menţionează faptele deosebite pentru care elevul este evidenţiat; 
   d) burse de merit, de studiu, şi de performanţă pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat; 
   e) alte stimulente materiale acordate din veniturile proprii ale unităţii de învăţământ, ori de agenţi economici sau de sponsori; 
   f) premii, diplome, medalii; 
   g) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din ţară şi din străinătate;
   h) premiul de onoare al unităţii de învăţământ.“
  

       

miercuri, 14 ianuarie 2015

Pentru Alina Gorghiu si PNL educatia este, cu adevarat, o prioritate

      "Prioritare pentru mine sunt trei domenii mari: sănătate, educație, infrastructură. Mai mult, aș vedea o dezbatere despre un plan comun, generat de mințile cele mai luminate din educație și cercetare, mediul de afaceri și mediul guvernamental, despre cum armonizăm domeniile din educație și arhitectura școlii românești, cu nevoia de mână de lucru a piețelor cu potențial de dezvoltare intern și internațional. Astfel încât, liceele, facultățile, școlile de meserii etc. să nu mai fie fabrici de șomeri."
       Avem incredere ca Alina Gorghiu se va implica in schimbarea sistemului de educatie din Romania, mai ales in ceea ce priveste legislatia din acest domeniu. Este un politician tanar, competent si onest, care s-a implicat in multe proiecte privind copii, tinerii, sportul si educatia.