vineri, 20 februarie 2015

Învățământul preuniversitar între continuitate și reformă: provocări pentru secolul XXI’’


Comisia pentru Educație şi Cercetare a Organizației PNL Sector 5  a organizat în data de 19 februarie 2015, la Palatul Parlamentului, o dezbatere pe teme actuale ale şcolii româneşti, prin care s-a dorit repunerea pe agenda publică a unui set de valori fundamentale care ar trebui să ghideze eforturile de reconstrucție a unui sistem de educație performant.
Dezbaterea a reunit reprezentanți ai clasei politice: deputați PNL (Radu Zlati, Eugen Nicolăescu și Florin Alexe), reprezentanți ai autorităților publice (viceprimarul Capitalei- Cornel Pieptea  și viceprimarul Sectorului 5 – Dan Iulian Croitoru), experți în educație (Ion Ovidiu Pânișoară, Marian Staș, Șerban Iosifescu și Tincuța Apăteanu), reprezentanți ai mediului universitar –academic (prof. univ. dr. Adrian Ciocănea, dr. ec. Răzvan Buzatu, dr. ing. Florin Munteanu, lect. univ. dr. Cătălin Popescu), cadre didactice, reprezentanți ai sindicatelor din învățământ, reprezentanți ai societății civile.
Dezbaterea a fost marcată de un dialog intens, printr-o serie de intervenții și comentarii care s-au axat cu precădere pe problemele reale cu care se confruntă școala românească , cât și pe efectul pe termen lung care trebuie avut în vedere în căutarea de soluții pentru problemele structurale din cadrul învățământului  preuniversitar.

miercuri, 11 februarie 2015

Comunicat de presăÎn cadrul unei conferinţe de presă susţinută astăzi, marţi - 10 februarie, deputatul PNL Vlad Nistor a semnalat un aspect grav de natură să afecteze negativ funcţionarea sistemului de învăţământ. Este vorba despre organizarea într-un timp extrem de scurt a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de inspectori şcolari generali, grabă ce semnalează intenţia PSD de a permite accesul şi confirmarea în aceste funcţii doar pentru persoanele agreate politic de actuala Putere.

"Calendarul impus este unul de o urgenţă inexplicabilă în mod obiectiv. Metodologia concursului a fost publicată în Monitorul Oficial în data de 6 februarie a.c., iar data adresei oficiale a MECS către inspectoratele şcolare datează tot din 6 februarie. Este evident faptul că ministerul intenţionează să trateze acest subiect cu o extremă grabă, fapt care ridică numeroase întrebări. Astfel, perioada înscrierii la concurs este foarte scurtă: înscrierile se deschid la nici 10 zile de la anunţarea concursului, durează 6 zile, dintre care două de week-end. Modul în care s-a făcut anunţul, precum şi durata scurtă dedicată înscrierilor este de natură să împiedice pe cei mai mulţi dintre dascălii eligibili să ia în considerare participarea la concurs", declară deputatul PNL Vlad Nistor.

Graba organizării acestui concurs ce trebuie finalizat până pe 20 martie ridică suspiciuni privind interesele politice ale actualei Puteri de a confirma în aceste funcţii persoane agreate, confirmate de faptul că ulterior se va trece şi la un al doilea concurs, pentru inspectorii adjuncţi. "Organizarea în aceste condiţii a concursurilor pentru inspector-şefi va avea urmări extrem de grave, având în vedere că, în urma adoptării OUG 49/2014, inspectoratele şcolare au devenit responsabile de organizarea concursurilor pentru funcţiile de directori de unităţi de învăţământ preuniversitar. Cei 42 de inspectorii generali numiţi prin această procedură de urgenţă vor fi, prin urmare, cei care vor alege directorii şcolilor şi liceelor din România", spune reprezentantul PNL.

Un alt element suspect în acest demers declanşat în lipsa oricărei dezbateri publice este modificarea discutabilă a metodologiei de concurs. "Menţionăm cu deosebire articolul 2, litera i), prin care se cere să nu fi împlinit la "data concursului" vârsta de pensionare. Ne întrebăm dacă nu acesta este unul dintre motivele urgentării concursurilor, anume pentru a permite unei clientele politice a coaliţiei de guvernare să ocupe mandate cu o durată de patru ani, chiar dacă pe parcursul lor este depăşită vârsta de pensionare", precizează deputatul liberal.

Partidul Naţional Liberal constată insistenţa guvernului în adoptarea unor măsuri care nu au nicio legătură cu profesionalizarea necesară sistemului de învăţământ, ci numai cu interesele politice şi electorale ale guvernanţilor. PNL consideră, fidel principiilor sale, că această practică a adoptării unor decizii cu mare impact social în regim de urgenţă, prin ordonanţe guvernamentale şi asumări de răspundere, menite să evite consultarea publică, contravine principiilor democratice, este nocivă şi împiedică realizarea unor veritabile politici publice în educaţia naţională.

Biroul de presă al Grupului parlamentar PNL din Camera Deputaţilor

sâmbătă, 7 februarie 2015

Şedinţa Comisiei Naţionale pentru Educaţie şi Cercetare a PNL - 6 februarie 2015

Vineri, 6 februarie 2015, membrii Comisiei Naţionale pentru Educaţie şi Cercetare a PNL s-au reunit  în vederea finalizării programului de guvernare al  Partidului Naţional Liberal  în domeniul educaţiei şi cercetarii.

Şedinţa a fost condusă de către domnul profesor universitar Gheorghe Vlad Nistor, deputat PNL, alături de care au mai fost prezenţi şi domnii deputaţi Ludovic Orban şi Radu Zlati.
În cadrul ședinței au fost identificate vulnerabilitaţile sistemului de învăţământ,mai ales ale celui preuniversitar şi au fost amplu dezbătute următoarele subiecte de interes naţional:
·         Curriculum;
·         Resurse umane;
·         Management;
·         Resurse materiale şi financiare
·         Formarea profesională şi piata muncii
·         Cercetarea şi Inovarea
Curriculum-ul actual a fost amplu dezbătut şi numeroşi vorbitori au subliniat faptul că  este nestructurat şi neadaptat la nevoile elevilor. Manualele şcolare au conţinuturi depăşite, neactualizate, iar manualele digitale au fost introduse fără o pilotare prealabilă şi un studiu de impact. Modul tradţtionalist de evaluare pune foarte mare accent pe verificarea cunoştinţelor şi a achizitiilor teoretice şi vizează stabilirea de ierarhii care nu folosesc elevului.
O altă problemă o reprezintă scăderea calităţii resurselor umane, participanţii subliniind faptul că este imperios necesară valorizarea resursei umane din educaţie, renunţarea la salarizarea egalitaristă şi unitară care nu incurajează munca şi performanţa şi introducerea unui mod de salarizare bazat pe criterii de performanţă. S-a constatat lipsa personalului specializat în organizarea unor activităţi educative extracurriculare si extraşcolare precum şi necesitatea unui număr mai mare de profesori psihopedagogi, în prezent numărul acestora fiind foarte mic în comparaţie cu numărul mare al elevilor şi cu nivelul problemelor socio-comportamentale ale elevilor.
Managementul a fost un alt capitol care a stârnit ample dezbateri. Au fost subliniate două dintre problemele care creează disfuncţii în actul managerial: centralismul excesiv şi lipsa de autonomie  a directorilor în actul decizional. Se impune profesionalizarea  managerului şcolar şi salarizarea corespunzatoare a acestuia.
 O altă vulnerabilitate o constituie lipsa unui cod de conduită pentru cadrele didactice, pentru elevi si parinţi. Este necesară familiarizarea părintilor cu scopul şi obiectivele procesului de învăţământ, cu rolul componentelor acestuia, precum şi în sprijinul unui parteneriat real şi funcţional între  Scoala-Familie.
Finanţarea de bază prin costul /elev, infrastructura şcolară necorespunzătoare precum şi dotarea depaşită a cabinetelor, laboratoarelor şi bibliotecilor şcolare au fost de asemenea în atenţia participanţilor.
Referitor la învăţământul superior şi cercetare, problemele dezbătute au fost axate pe: absenţa unei strategii  naţionale privind corelarea formării cu nevoile pieţei muncii; slaba asigurare a continuităţii între învăţământul preuniversitar şi cel universitar în vederea dezvoltării profesionale pentru carieră şi lipsa unei culturi antreprenoriale bazată pe inovare la nivelul IMM-urilor.

Membrii comisiei au prezentat soluţii la problemele actuale din sistemul de învăţământ românesc,  au constatat necesitatea unor schimbări substanţiale ale legislaţiei, mai ales în domeniul învăţământului preuniversitar, acolo unde LEN a fost modificată prin Ordonanţe de Urgenţă “doar pentru a satisface nevoile unora şi nu pentru a aduce un bine învăţământului românesc”.   

Comisia pentru Educaţie şi Cercetare a PNL consideră că se impune o reforma radicală a obiectivelor învăţământului preuniversitar, cu un accent mai mare pe aspectul practic.

joi, 5 februarie 2015

Comunicat de presăComisia pentru Educație a Partidului Național Liberal organizează vineri, 6
februarie 2015, începând cu ora 10.00, la sala Grupului PNL din Camera
Deputaților (etaj 2), o întâlnire la nivel național a reprezentanților
specializați în domeniile învățământ și cercetare.

Întâlnirea are loc în vederea finalizării programului de guvernare al
Partidului Național Liberal în domeniul eduație, învățământului superior și
cercetării. În cadrul acestei reuniuni vor fi dezbătute temele generale
abordate în Programul de Guvernare al PNL în acest domeniu și vor fi
analizate propunerile reprezentanților de la nivel local, precum și raportul
privind politicile europene în domeniu.

Ședința va fi condusă de către prof.univ.dr. Gheorghe Vlad Nistor, deputat
PNL.

Departamentul de Analiza Politica si Comunicare PNL

miercuri, 4 februarie 2015

În loc de standarde de calitate şi integritate, PSD urmăreşte politizarea şi subordonarea sistemului de educaţie!

Ministrul educației pregătește politizarea masivă a școlilor, prin organizarea în grabă a concursurilor pentru inspectori și directori de școli în lunile februarie-martie. PSD dorește să-și plaseze oamenii politici pe posturi de management școlar. Din nefericire, „campania electorală, pentru posturi cu dedicație”, va bloca activitățile școlare. După ce PSD a amânat organizarea acestor concursuri în ultimii ani de guvernare, acum, ministrul trebuie să explice care este graba organizării acestor concursuri, exact înaintea probelor de evaluare, în mijlocul anului școlar.

Singura explicație este că, până în acest moment, au modificat toată legislația după bunul plac. Iar acum, pot numi directori și inspectori pe criterii strict politice.

Iată traseul acțiunilor imorale, care au pregătit politizarea:
Legea Educaţiei Naţionale prevedea că şcoala era instituţia care organiza concursurile pe post, angaja şi concedia personalul didactic şi directorii de şcoli. OUG nr. 49/2014 a re-centralizat sistemul, inclusiv în şcolile private unde concursurile organizate în şcolile particulare trebuie supervizate de către inspectoratele şcolare judeţene. Pe LEN, directorii de şcoli erau aleşi de Consiliul de Administraţie pe baza unui concurs, iar şcoala era cea care organiza concursul. Acum, Inspectoratul Şcolar Judeţean organizează concursul. Un inspector numit politic selectează un director, tot politic! In plus, primarul trebuie să semneze la 90 de zile evaluarea contractului de director. Acolo unde există suprapunere politică între Guvern şi primar va fi politizare 100%. Unde există orientări diferite, este posibil să se ajungă la blocaj şi la abuzuri. Şi într-o situaţie, şi în alta, avem centralizare, desconsiderare faţă de şcoală, ignorarea interesului copilului şi al cadrului didactic.

Avocatul Poporului nu a reacționat la acest demers imoral și ilegal din partea PSD. La Camera Deputaților, conducerea Comisiei de învățământ a amânat dezbaterea OUG 49 până a trecut tacit de această cameră. Iar la Senat, a ajuns în sertarul doamnei Andronescu, unde a fost blocată.
Avem, aşadar, un partid şi două instituţii părtaşe la îndepărtarea sistemului educaţional de criteriile cerute pe piaţa muncii şi competitivitatea pe plan internaţional.

PNL solicită ferm:
1. depolitizarea managementului școlilor;
2. transparentizarea deciziilor la vârful educaţiei - metodologiile de organizare și desfășurare a concursurilor pentru inspectori generali, inspectori generali adjuncţi, directori de casa corpului didactic, respectiv pentru inspectori şcolari și directori să fie puse în dezbatere publică, cel puțin 30 de zile, de la data publicării pe site-ul ministerului;
3. numirile inspectorilor să fie făcute pe criterii clare de competențe profesionale și de management, de integritate morală şi recunoaştere socială, şi nu pe criterii de clientelism politic;
4. stoparea de urgenţă a concursurilor politizate şi revenirea la modalitatea corectă a angajării directorilor de către şcoli, nu de către inspectorate;
5. introducerea camerelor video în sălile de examinare, atât pentru probele scrise, cât şi pentru interviu;
6. posibilitatea contestării probelor practice/de interviu pe baza înregistrărilor video;
7. accesul observatorilor din partea societăţii civile!
PNL consideră că politicul nu are ce căuta în școli. Un director sau inspector școlar trebuie să fie un bun manager și să fie capabil să transmită o sumă de valori educaționale beneficiarilor, nu broșuri electorale cu sigla PSD!
Raluca Turcan -deputat PNL

COMUNICAT DE PRESĂ AL DEPUTATULUI PNL VLAD NISTOR

Politizarea învățământului românesc avansează în proiectele guvernului Ponta la o nouă treaptă, ca urmare a măsurilor solicitate de către noul ministru al Educației cu privire la organizarea în urgență, în lunile februarie-martie, a așa-numitelor concursuri pentru posturile de inspectori și de directori de școală.


Acest proiect de amploare, accelerat în mod nejustificat, ascunde obiective exclusiv politice, fără nicio legătură cu interesele învățământului și fără efecte benefice asupra celor implicați în acest sistem, fie ei elevi sau cadre didactice. 

Atragem atenția asupra faptului că decizia este luată în urma adoptării OUG 49/2014, prin care aceste concursuri sunt trecute din răspunderea consiliilor de administrație ale școlilor direct sub controlul inspectoratelor, care depind de Ministerul Educației, așadar de guvern. Data organizării concursurilor a fost amânată timp de trei ani, după ce în 2012 a fost anulată o procedură oficială, tocmai pentru a permite adoptarea unor măsuri de acest tip și pentru a asigura acum controlul politic în sistemul de numire a managerilor din învățământ.

Atragem atenția și asupra neregularităților flagrante care pot să apară în adoptarea și publicarea metodologiilor de concurs, precum și asupra riscului de nerespectare a prevederilor legale cu privire la stabilirea calendarului de concurs. Un calcul simplu arată faptul că ministerul nu poate respecta, conform propriului calendar, termenele legale de consultare publică, publicare, înscriere la concurs și finalizare a concursurilor.

Această măsură, adoptată în mijlocul anului școlar, este de natură să destructureze întregul învățământ preuniversitar, într-un an care deja a început prin grave nereguli organizatorice în septembrie 2014. Măsura vizează sute de unități școlare din toată țara, care în lunile următoare trebuie să se concentreze asupra examenelor de finalizare ale elevilor, nu să treacă printr-un proces de instalare a unor noi autorități instituționale, cu inerenta bulversare a activității școlare.

Obiectivul urmărit este pur electoral, PSD încercând să își fixeze oameni fideli în poziții care sunt de mare importanță în societate și care au implicații electorale atât prin influența cadrelor didactice în comunitate, cât și prin participarea lor la procesul electoral.

Partidul Național Liberal este profund îngrijorat de campania continuă și iresponsabilă de politizare a învățământului, cu deosebire a celui preuniversitar. Aceste măsuri se înscriu în politica tipică a PSD de asumare a rolului de partid-stat și pun în pericol principiile fundamentale ale funcționării instituțiilor de interes public. Solicităm imediata informare publică și transparentă asupra intențiilor ministerului în această chestiune, precum și renunțarea la orice fel de măsuri de natură să agraveze situația deja sensibilă a sistemului național de învățământ.


Vlad Nistor,
Deputat, președinte al Comisiei pentru Educație și Cercetare a Partidului Național Liberal

duminică, 1 februarie 2015

Vom avea în martie concursuri de directori???

După o perioadă lungă de incoerenţă legislativă în ceea ce priveşte ocuparea funcţiiilor de conducere în învăţământul preuniversitar şi pe un val uriaş de aşteptare din partea tuturor celor care slujesc şcoala românească, ajunge la noi, tocmai de la Vaslui, punctul de vedere al noului ministru al educaţiei Sorin Câmpeanu, care consideră că:
,,...pentru a a putea avea manageri competenţi ai instituţiilor de învăţământ preuniversitar, este nevoie de concursuri”
Domnul ministru spune că a solicitat colegilor din minister să finalizeze propunerea metodologiei de concurs, să o lanseze cât se poate de repede în dezbatere publică şi, în paralel, să propună un calendar cu privire la desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de directori, care să înceapă în luna martie a acestui an.
Şi înaintaşii domnului ministru Câmpeanu aveau ca prioritate ocuparea prin concurs a funcţiilor de conducere, dar cine i-a împiedicat sa le organizeze? Deşi din 2011 există metodologie pentru ocuparea funcţiilor de conducere din inspectoratele şcolare şi chiar fusese anunţat calendarul de desfăşurare al concursurilor, până în prezent nu s-a organizat nici un concurs. Despre concursul pentru funcţiile de directori şi directori adjuncţi aflăm că nu există metodologie, dar este publicat pe site-ul ministerului un proiect de metodologie încă din anul 2011, pentru care, însă, timp de 3 ani nu s-a găsit răgazul necesar pentru dezbaterea publică.


Pentru a centraliza organizarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de directori şi directori adjuncţi, în 30 iunie 2014 a intrat în vigoare OUG 49, care modifică art. 257 si 258 din Legea Educaţiei Naţionale:

Text extras din: Lege nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
Art. 257. - (1) Funcţia de director şi de director adjunct se ocupă prin concurs public de către cadre didactice titulare membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional.
(2) Concursul pentru ocuparea funcţiilor de director sau de director adjunct se organizează de unitatea de învăţământ, prin consiliul de administraţie.
(3) În urma promovării concursului, directorul încheie contract de management cu primarul/primarul de sector al unităţii administrativ-teritoriale, respectiv preşedintele consiliului judeţean pe raza căreia se află unitatea de învăţământ.
(4) Directorul şi directorul adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar nu pot avea, pe perioada exercitării mandatului, funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional.
Art. 258. - (1) Consiliul de administraţie stabileşte comisia de concurs pentru ocuparea postului de director, respectiv director adjunct al unităţii de învăţământ preuniversitar. Din comisie fac parte, obligatoriu, cadre didactice, un reprezentant al inspectoratului şcolar, precum şi un reprezentant al consiliului local, respectiv judeţean, în funcţie de unităţile aflate în subordine.
(2) Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi de director adjunct se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
(3) Consiliul de administraţie validează rezultatele concursului de ocupare a funcţiilor de director, respectiv director adjunct şi emite decizia de numire în funcţia de director, respectiv de director adjunct.
(4) Modelul-cadru al contractului de management este stabilit prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. Dacă în termen de 30 de zile consiliul local/consiliul judeţean nu se pronunţă asupra contractului de management, acesta se consideră aprobat tacit.
(5) Directorul unităţii de învăţământ de stat poate fi eliberat din funcţie prin hotărârea consiliului de administraţie, cu votul a 2/3 dintre membri. În această situaţie, este obligatorie realizarea unui audit de către inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.
(6) Directorul unităţii de învăţământ particular şi confesional poate fi eliberat din funcţie, la propunerea consiliului de administraţie, cu votul a 2/3 din membrii săi, prin decizia persoanei juridice fondatoare.
(7) În condiţiile vacantării funcţiei de director, până la organizarea unui nou concurs, conducerea interimară este preluată, prin hotărâre a consiliului de administraţie, de către directorul adjunct sau un cadru didactic membru în consiliul de administraţie, care devine automat şi ordonator de credite.
Text extras din: Lege nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 actualizata dupa aparitia OUG 49/2014
Art. 257. - (1) Funcţia de director şi de director adjunct se ocupă prin concurs public de către cadre didactice titulare membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional.
(2) Concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct se organizează de către inspectoratul şcolar.
(3) În urma promovării concursului, directorul încheie contract de management administrativ-financiar cu primarul/primarul de sector al unităţii administrativ-teritoriale, respectiv preşedintele consiliului judeţean pe raza căruia se află unitatea de învăţământ.
(4) Directorul şi directorul adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar nu pot avea, pe perioada exercitării mandatului, funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional.
Art. 258. - (1) Inspectoratul şcolar numeşte comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, respectiv de director adjunct al unităţii de învăţământ preuniversitar, unităţii conexe a învăţământului preuniversitar, unităţii de învăţământ pentru activităţi extraşcolare. Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct este formată din 5-7 membri, din care un reprezentant al inspectoratului şcolar/al municipiului Bucureşti, cadre didactice şi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale propuşi de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ pentru care se organizează concurs. În cazul unităţilor de învăţământ preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct sunt incluşi, în calitate de membri, în locul reprezentaţilor autorităţilor publice locale, delegaţi ai ministerului de resort. În cazul Palatului Naţional al Copiilor, în comisia de concurs este numit un inspector de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale. La concursul pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct participă de drept reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar şi un reprezentant al părinţilor, cu statut de observatori.
(2) Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi de director adjunct se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
(3) Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar validează rezultatele concursului de ocupare a funcţiilor de director/director adjunct şi soluţionează eventualele contestaţii.
(4) Modelul-cadru al contractului de management administrativ-financiar este stabilit prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
(5) Directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ de stat poate fi eliberat din funcţie la propunerea motivată a consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar/al municipiului Bucureşti, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. În această ultimă situaţie este obligatorie realizarea unui audit de către inspectoratul şcolar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. În funcţie de hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, inspectorul şcolar general emite decizia de eliberare din funcţie a directorului/directorului adjunct al unităţii de învăţământ.
(6) Directorul unităţii de învăţământ particular şi confesional poate fi eliberat din funcţie, la propunerea consiliului de administraţie, cu votul a 2/3 din membrii săi, prin decizia persoanei juridice fondatoare.
(7) În cazul vacantării funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, de un cadru didactic titular, numit prin detaşare în interesul învăţământului, prin decizia inspectorului şcolar general, cu avizul consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar şi cu acordul scris al persoanelor solicitate.
(8) Inspectorul şcolar general emite decizia de numire în funcţia de director, respectiv de director adjunct.
     Aşadar, concursurile pentru funcţia de director şi director adjunct nu se vor mai organiza de către unitatea de invatamant prin Consiliul de Administraţie, asa cum era prevăzut iniţial în Legea Educatiei Naţionale. ci se vor organiza la nivelul inspectoratelor şcolare. Asta da descentralizare!